TheColorfulCircle

Van ontelbare prikkels naar één eigen mening

We leven in een multiculturele samenleving waarin kinderen worden overladen met prikkels vanuit volwassenen. Hierdoor ontnemen we ze grotendeels de mogelijkheid hun eigen mening, visie en ideeën vorm te geven over mensen uit andere culturen.

‘The Colorful Circle’ brengt autochtone en vluchtelingenkinderen met elkaar in contact en ondersteunt zo kinderen bij het ontwikkelen van hun eigen kijk op andere culturen.

‘The Colorful Circle’ staat symbool voor alle culturen en wordt dan ook ingekleurd door alle culturen.

Hierbij staan respect, communicatie en acceptatie centraal.

De cirkel verbindt kinderen uit alle culturen

Kinderen ontdekken en nemen waar vanuit een ander oogpunt dan volwassenen. Dit doen zij veelal spelenderwijs, zowel via direct (spelen, sport, school, enz.) als indirect contact (online games, televisie, etc.).

‘The Colorful Circle’ kenmerkt zich door direct contact tussen kinderen/jongeren in de vorm van workshops. In een ontspannen sfeer gaan de kinderen middels fotocollages of schilderdoeken, kwasten en verf samen aan de slag. Vanzelf ontstaan er contacten. Kinderen helpen elkaar, kunnen met creatieve uitingen hun verhaal kwijt en delen hun ervaringen.

In de cirkel reiken zij elkaar de hand en verbinden ze hun culturen met als motto:

“Als we het hier niet kunnen, waar dan wel?”

Resultaten tot nu toe

In de periode 2017 t/m mei 2022 zijn inmiddels zo'n 90 workshops gegeven, zowel fysiek als op afstand middels workshoppakketten.

Uit deze workshops is gebleken dat jongeren/kinderen in het AZC-Schalkhaar (asielzoekerscentrum) en Nederlandse kinderen baat hebben bij sociale activiteiten met elkaar. Ze worden er blij van en hun welzijn wordt vergroot doordat ze er iets van leren.

Het leren van nieuwe vaardigheden en het vormen van hun eigen mening doet de deelnemende kinderen hoop ervaren voor de toekomst en het vertrouwen in het goede van de mens groeit. De evaluatie van workshops door de kinderen zelf hebben aangetoond dat deze aanpak heel goede resultaten geeft.

Ook heeft ‘The Colorful Circle’ veel vrijwilligers vanuit en buiten het AZC weten te binden die ondersteunen tijdens de workshops en ook als tolk functioneren.

We hebben vertrouwen gewonnen van de ouders van AZC kinderen tijdens eerste workshop op het AZC zelf. Hierdoor is de animo bij AZC deelnemers nog groter worden.

Het AZC Schalkhaar is blij met datgene wat ‘The Colorful Circle’ voor en met de AZC-kinderen doet. Het past in het beleid van 'integratie en participatie' van de bewoners.

Workshops

De workshops van de ‘The Colorful Circle’ zijn ideaal voor scholen, wijkcentra, verenigingen en andere geïnteresseerden.

Ze worden gehouden met een groep van maximaal 20-30 kinderen/jongeren (fifty-fifty allochtoon/ autochtoon) en nemen ongeveer 4 uur in beslag.

Hierbij  wordt altijd een vooraf afgestemd thema centraal gesteld zodat er ook verdieping is over een actueel onderwerp of probleemgebied. Deze verdieping wordt erg gewaardeerd door de kinderen.

De workshops van ‘The Colorful Circle’ kennen een kop-romp-staart opbouw:

– De kop is kennis maken en informatief (gang van zaken en thema).
– De romp is ‘aan de slag’ middels fotocollages of schilderdoeken.
– De staart is vragen aan vluchtelingen, nabespreking en evaluatie.

Indien gewenst wordt er ook een lunch georganiseerd worden.

De kwaliteit van de workshops wordt bij de deelnemers getoetst door middel van een eenvoudige evaluatiemethode met behulp van smileys.

Soorten Workshops

Een workshop wordt georganiseerd voor een bepaalde leeftijdscategorie. Hierbij wordt globaal de volgende indeling gehanteerd:

– van 0 t/m 3 jaar.
– van 4 t/m 7 jaar.
– van 8 t/m 11 jaar.
– van 12 t/m 15 jaar.

Er zijn twee soorten workshops:

1.  Workshops op het asielzoekerscentrum
Essentieel hierbij is dat Nederlandse kinderen naar het AZC gaan om daar de creatieve workshop te houden Dit gebeurt op vaste dagen:

– Zondag:   Workshops Nederlandse  met  vluchtelingenkinderen.
– Donderdag:  Scholen i.v.m. lessen in levensgeluk en/of
Burgerschap curriculum.

2.  Workshops buiten het asielzoekerscentrum
Essentieel hierbij is dat vluchtelingenkinderen naar een locatie gaan om daar samen met autochtone kinderen deel te nemen aan de creatieve workshop. Dit kan zijn op scholen maar ook in buurthuizen en op festivals.

In overleg wordt gekeken naar geschikte momenten. Wanneer die planning gereed is wordt een match gemaakt met ‘autochtone instanties’ zoals scholen, wijkcentra, creatieve clubs zodat er een evenwichtige verdeling onder de deelname is. Ook locatie en precieze afspraken over de workshops worden gemaakt (datum, tijden, materialen, vrijwilligers). Enkele dagen voor de workshop worden vrijwilligers nader geïnformeerd over het verloop van de workshop.

Testimonials

Leerkracht Basisschool De Windroos - deelnemer workshop

De invulling van de The Colorful Circle was een erg inspirerende dag.

We hebben samen nagedacht over een betere en mooiere wereld.

Kinderen werden vrijgelaten in denken, terwijl er ook vragen werden gesteld waarbij hun eigen gedachtes al veranderden. 

De kinderen waren voorafgaand aan deze dag erg wantrouwend en hadden er eigenlijk niet heel veel zin in. Na afloop waren de kinderen erg enthousiast en hadden ze zin in nog een dag als deze. 

De middag werd er nog inhoudelijker gepraat. De kinderen mochten vragenstellen aan asielzoekers, waardoor het nog meer ging leven en ze zich zelfs afvroegen hoe het leven als asielzoeker eruit zag. De kinderen hebben geen idee van hun doen en laten, behalve alle roddels en negatieve uitspraken die rondgaan. 

De dag heeft ervoor gezorgd dat de kinderen nieuwe inzichten hebben gekregen, eigen gedachtes hebben bijgeschaafd, nieuwe contacten hebben gelegd.

 

Ouder deelnemend kind AZC (na workshop op AZC)

The Colorful Circle is important for me as a mother of an eight-years-old son. 

When we go to a public park where there are Dutch children playing, he usually sits on a bench and just keeps watching them, and he feels afraid to play. I see in his eyes the desire to play but he remains afraid and maybe he thinks 'am I welcome??' 

I tried once to give him chocolates to distrbute for them so he can start to communicate and break the border but he got embarresed.

 I am very interested in this project so I can help my son enjoying and communicating with other childeren from different cultures with love and respect

Wie zijn wij

‘The Colorful Circle’ is initieel een samenwerkingsverband tussen Whatelsa?! en Don Bosco Deventer.

Middels een goede samenwerking met de Deventer Doet heeft ‘The Colorful Circle’ veel vrijwilligers vanuit en buiten het AZC weten te binden.

Meer informatie

Wilt u direct op de hoogte blijven van de activiteiten van The Colorful Circle, bezoek dan onze facebookpagina!

Heeft u interesse om deel te nemen aan een workshop en/of wilt u meer informatie over The Colorful Circle, we beantwoorden u vragen graag.
Als u het onderstaande formulier invult nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier